Riskanalys och krisledning

Applikationer och tjänster för Riskanalyser och Krisledning

Erfarenhet och digitala verktyg

Nu ändrar vi på hela tänket kring riskanalyser

Approment grundades av ett team av företagsledare och konsulter med lång erfarenhet av riskhantering och krisledning. När man tänker på riskanalyser är det ofta påtvingade excelark som görs med ena handen och som glöms så fort man är klar. Det vill vi ändra på. Med vår metodik och våra applikationer blir en riskanalys så mycket mer. Vi hjälper organisationer att skapa ett beslutsunderlag för såväl verksamheten som investeringar vilka inte bara ökar bolagets kvalitet och intäkter utan även ger en aktiv handlingsplan för verksamheten. Allt detta samtidigt som ledning och ansvariga får full kontroll på verksamhetens risker och åtgärdsplaner.

Redo att komma igång

Lite om våra tjänster

Vi ser arbetet med riskhantering som ett naturligt ledningssystem med flera viktiga delar som gör att man kan undvika flera oönskade situationer som kan leda till såväl personskada som skada på företagets rykte. Vi bedriver såväl konsultverksamhet som utbildningar inom de olika segmenten över hela landet.

Riskanalys som beslutsunderlag

Ibland kan det vara svårt att synliggöra ett behov för en investering eller en åtgärd.

Vi hjälper dig att ta fram en bild över den riskbild som ligger till grund för att investeringen behöver göras.

I vårt verktyg får du även en fullständig åtgärdsplan som omfattar både hårda och mjuka värden. Den visar även vad som är konsekvensen av att inte genomföra den föreslagna åtgärden.
Med detta som underlag kan du enklare förankra investeringen i ledning och styrelse.


Riskanalys som ledningssystem

Kraven på verksamhetsansvariga fortsätter att öka och ansvar flyttas uppåt i organisationerna. Konsekvensen för att inte ha kontroll på risker och vilka åtgärder som ligger planerade i verksamheten blir allt större.
I värsta fall kan ovetskapen till och med leda till rättsliga påföljder.

Vi hjälper er att sätta upp ett fungerande ledningssystem med risker, ansvarsfördelningar och åtgärdsplaner i vår riskapplikation så du hela tiden har en nulägesbild och kan visa på en åtgärdsplan.


Riskanalyser med lagkrav

I takt med att kvalitetskraven på verksamheter ökar och vår omvärld blir allt mer utsatt ser vi ett ständigt ökande krav på riskanalyser från olika myndigheter.

Det kan tillexempel gälla Energimyndighetens RSA för elbolag.

Om man istället för att se dessa som ännu ett tråkigt myndighetskrav och gör dem på rätt sätt kan den egna verksamheten dra stor nytta av dessa. Vi har idag flera färdiga lösningar för dessa.


Applikationen RiskPlan 

Nyckeln till vår metodik och vår stolhet är vår applikation för riskhantering och verksamhetsstöd. Med denna bygger man på ett överskådligt och enkelt sätt upp sin struktur från enheter , via risker och orsaker till en komplett resurs och tidsatt åtgärdsplan.

Vi hjälper er att komma igång med applikationen och bygga den första strukturen, sedan kan ni arbeta vidare med den själva eller teckna ett avtal där vi återkommande fungerar som processledare.

När ni väl skapat era strukturer kan dessa också återanvändas för flera olika typer av riskanalyser med olika syfte, som ekonomi eller personskada. 

Applikationen är molnbaserad vilket gör att ni kan dela data var ni än befinner er. Det finns också flera funktioner i uppgiftshanteringen som gör att man enkelt kan ta bilder och skicka dokument. Applikationen kan användas i såväl mobila enheter som på en dator. All data ligger skyddad och uppfyller GDRP samt övriga lagar gällande sekretess.

Kontakta oss för mer info och demo
Pris från 49 500 SEK ex. moms*

*I priset ingår en organisationslicens för applikationen samt en heldags igångsättning med en av våra konsulter. Månadskostnad för användare tillkommer med 19kr/aktiv användare och månad

Ladda ner applikationen idag. Registrera ett konto på applikationsplattformen Whtson, ladda ner och kom igång direkt

Våra utbildningar

Som en del i vår verksamhet håller vi utbildningar hur man kan använda riskanalyser för att leda sin vekrsamhet eller utveckla ett effektivt ledningssystem via riskanalys. Vi håller också kurser i aktiv krisledning som riktiar sig till företagsledningar och andra ansvarsområden för att förbereda organisationen för att hantera kriser.

Riskanalys som beslutsstöd

(1 dag)
I denna utbildning får du grunderna för att kunna arbeta med riskanalys som beslutsunderlag. Utbildningen tar upp grunderna i hur man avgränsar en riskanalys för att få ett relevant resultat samt går igenom grundläggande metoder för gruppanalyser.
Utbildningen tar upp flera olika scenario och hur dessa kan anpassas.
Utbildningen innehåller även ett praktiskt moment där en grundläggande analys skapas i applikationen RiskPlan.

Några delar i utbildningen:
– Metoder för riskanalys
– Avgränsning av analyser för ökad relevans
– Tolkning och konsekvensanalys
– Grundläggande analysledning
– Hantering av RiskPlan
– Orsaksidentifiering

Pris: 4990 kr*/pers
Läs mer
Kommande utbildningar

31/1 Karlskrona
7/2 Malmö
14/2 Kristianstad
28/2 Jönköping

Kontakta för mer information

Riskanalys som ledningssystem

(1 dag)
Utbildiningen tar vi upp upp hur man använder en metodisk approach för att snabbt och effektivt skapa en översikt över organisationens nuläge och hur man använder denna för att prioritera och skapa åtgärdsplaner. Vi arbetar även med hur man skall begränsa sina analyser för att få ett relevant resultat, för att sedan titta på hur man bryter ner dessa för en ökad kontroll.
Utbildningen innehåller även ett praktiskt moment där en grundläggande analys skapas i applikationen RiskPlan. 

Några delar i utbildningen:
– Metoder för att kartlägga relevanta riskstrukturer
– Avgränsning av analyser för ökad relevans
– Hantering och nedbrytning av strukturobjekt
– Målsättning, åtgärdsplanering samt uppföljning
– Grundläggande analysledning
– Hantering av RiskPlan

Pris: 4990 kr*/pers
Läs mer
kommande utbildningar

30/1 Karlskrona
6/2 Malmö
13/ Kristianstad
28/2 Jönköping

Kontakta för mer information

Aktiv krisledning

(2 dagar)
Detta är en anpassad utbildning som främst riktar sig till företagsledning och överiga kontrollfunktioner i verksamheten. Utbildningen går ut på att förbereda organisationen på att hantera olika typer av krissituationer och omfattar bland annat:
– De viktigaste delaran i krisledning
– Den interna ledningsstrukturen
– Hantering av aktionsplaner och roller
– Vikten av externa aktörer
– Hantering av media och sociala kanaler
– Erfarenheter från verkliga scenario

Utbildningen avslutas med en simulering där gruppen får agera utifrån en krissituation.


Kontakta för offert

Om Approment

Approment startades av ett team av erfarna processmänniskor med ett spritt förflutet från såväl höga befattningar inom verksamheter som SOS Alarm som processkonsulter och erfarna IT entreprenörer, alla med en lång erfarenhet av krisledning och riskhantering. Tillsammans har vi ett mål, att förenkla och förändra synen på riskanalyser som ett aktivt verktyg verktyg för organisationen. Men vi vet också med vår erfarenhet att det oförutsedda kommer att hända och att man då behöver vara beredd att hantera detta. Därför har vi även fokus på avancerad krisledning, där vi just nu håller på att ta fram en helt unik applikation som jackar in i samma tänk som RiskPlan. Med vår samlade kompetens och våra verktyg är vi ett unikt och starkt team.

VILL DU VETA MER

Händelser och tankar

Följ vad som händer på och omkring APPROMENT.

Har ni som jobbar i kommun och landsting läst den här?

Redan 1989 tog räddningsverket fram handboken “Att rädda liv” som är en förlaga till denna ypperliga handbok som tar upp riskanalyser med utgångspunkt i allvarliga personskador och fysisk planering. Egentligen[…]

Read more
6 december, 2018 0

Kunde LKAB ha undvikit krisen med riskanalys som ledningssystem?

Att aktivt arbeta med sin riskanalys som ett ledningssystem ger företaget helt nya förutsättningar för att inte bara förebygga kriser utan även ha en aktuell bild om ansvar och fördelning[…]

Read more
6 december, 2018 0

Regionsansvariga

Vi arbetar över hela landet och har flera specialicerade konsulter som kan hjälpa dig att få igång ert arbete med riskhantering, genomföra utbildningar och även bistå i krisledning.


Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Thomas Peters

Ansvarig Jönköping och mellansverige

Thomas har en gedigen erfarenhet inom främst krisledning och riskhantering. Thomas var som VD för SOS alarm dotterbolag 112 med och byggde upp den standard för krisledning som används idag.

Skicka e-post

Tel: +46 705 31 96 61

Anders Eklöf

Ansvarig Malmö och syd

Anders har en lång erfarenhet inom riskhantering, utbildning coh avancerat ledarskap i krissituationer. Anders arbetade bland annat tillsammans med Thomas som VVD på SOS alarm 

Skicka e-post

Tel: +46 708 850 80 50

Peter Mattsson

Ansvarig Sydväst

Peter har en lång erfarenhet inom riskanalys och processstyrning och har genomfört flera större införandeprojekt i allt från energiboloag till myndigheter. Peter är även aktiv IT-entreprenör och drivaden av RiskPlan.

Skicka e-post

Tel: +46 709 88 21 00

Per-Martin Hedström

Ansvarig Göteborg

Per-Martin brinner för riskanalyser och riskhantering och har en lång erfarenhet av att genomföra analyser och införande av riskhantering som ledningssystem i ett antal olika organisationer

Skicka e-post

Tel: +46 702 66 00 68

Ronny Gustavsson

Ansvarig Norrköping

Ronny har jobbat bed såväl ledningssystem som risk och sårbarhetsanalyser inom främst fastighets- och energisidan och har idag en av kanske landets bästa kunskaper inom dessa olika sektioner 

Skicka e-post

Tel: +46 705 91 53 43