Application management

Ledande inom B2B applikationer

Erfarenhet och digitala verktyg

Ett bolag för digitala B2B tjänster med egen plattform

Approment är inte bara ett plattformsbolag för att skapa och underhålla digital aB2B applikationer. Det är även ett holdingbolag med flera applikationer och tjänster i sin portfölj. Bolaget har under 2020 gått in i en aktiv fas med både förvärv samt fokusering och utökning av sin verksamhet.

Vill du veta mer

Lite om våra produkter

Vi har idag flera produkter som redan är etablerade eller håller på att etableras på marknaden. Vår produktportfölj sträckjer sig från affärssystem till applikationer för bokning och riskbedömning. Alla produkter drivs under egna varumärken och är hel eller delägda av Approment. Läs mer om respektive produkt under deras hemsidor.

Det självklara valet av affärssystem för print, IT och service

ServTrack är vår senaste produkt och är en kombination av flera av våra tidigare produkter och vår långa erfarenhet inom digitalisering av processtyrda verksamheter och tar hand om hela processen från införsäljning via serviceplanering till merförsäljning och fakturering.

ServTrack är utvecklat i nära samarbete med verksamheter inom främst Print, som idag har några av de mest komplicerade avtalsformerna. Givetvis med fullt stöd för att kunna kopplas upp mor era maskiner för automatisk fakturering.


Till servtrack

GÖR ALLT DU HAR BOKNINGSBART

Med bookito sätter du lätt upp ett bokningssystem för dina konferensrum, bilar, restauranger och allt annat du vill boka. Bookito fungerar i alla enheter och för alla typer av organisationer och föreningar.

bookito fungerar givetvis både på din mobil eller i molnet. Du får en översikt över alla bokningsbara objekt och om de är lediga när du tänkt dig en bokning.


Till bookito

Nu ändrar vi på hela tänket kring riskanalyser

Riskplan grundades av ett team av företagsledare och konsulter med lång erfarenhet av riskhantering och krisledning. När man tänker på riskanalyser är det ofta påtvingade excelark som görs med ena handen och som glöms så fort man är klar. Det vill vi ändra på. Med vår metodik och våra applikationer blir en riskanalys så mycket mer.

Företaget hjälper organisationer att skapa ett beslutsunderlag för såväl verksamheten som investeringar vilka inte bara ökar bolagets kvalitet och intäkter utan även ger en aktiv handlingsplan för verksamheten. Allt detta samtidigt som ledning och ansvariga får full kontroll på verksamhetens risker och åtgärdsplaner.


Till Riskplan

Applikationen Digitala Samtal

Som ett led i vår utvecklingsstrategi bygger vi tillsammans med vår konsultverksamhet anpassade lösningar på Approment. en av dessa vi ll vi belysa lite extra. Det är applikationen Digitala Samtal från bolaget med samma namn. Detta är en applikation som i första hand används av kommunerför att på ett bättre sätt kommunicera med barn och äldre. Applikationen används även av företag och kommuner som samtalstöd vid distansarbete eller HR samtal.

Applikationen har fått mycket uppmärksamhet och är idag ett hett diskussionsämne i flera organisationer

Läs mer om Digitala samtal

Intresserad av någon  av våra produkter. Kontakta oss så att vi kan prata vidare

Våra tjänster

Som en del i vår verksamhet håller vi utbildningar hur man kan använda riskanalyser för att leda sin vekrsamhet eller utveckla ett effektivt ledningssystem via riskanalys. Vi håller också kurser i aktiv krisledning som riktiar sig till företagsledningar och andra ansvarsområden för att förbereda organisationen för att hantera kriser.

Affärs- och produktutveckling

Vi hjälper dig att ta fram strategier och en lämplig approach för att jobba med digitalisering av ert bolag eller utveckling av den produkt som ni jobbar med.

Vi ser till att skapa bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.

Läs mer
Kontakta för mer information

Utveckling/konsultarbete

Via vårt konsultbolag så kan vi hjälpa er med utveckling av applikationer eller systemlösningar. Vi kan både hjälpa dig som har en ide om en ny B2B tjänst, hur liten eller stor den än må vara, eller om du har ett behov av utvecklingsstöd.

Våra konsulter har lång erfarenhet av utveckling av främst molnbaserade tjänster.

Läs mer
Kontakta för mer information

Utbildningar

Vi driver flera utbildningar tillsammans med våra bolag inom bland annat riskhantering, krisledning.
Vi är även ofta anlitade av ALMI för utbilningar inom entreprenörskap och produktutveckling.


Kontakta för offert

Om Approment

Vi har en vision som baserar sig på vår grundare Peter Mattsons tankar och erfarenheter om hur mobilitet och digitalisering kan förbättra en verksamhet. Peter började med att införa mobilitet och digitalisera processer i företag för mer än 20 år sedan. På den tiden var inte ens begrepp som mobila applikationer och digitalisering uppfunna. Erfarenheterna sedan dess har visat att vi idag, 20 år senare, står vid det verkliga genombrottet för digitalisering och mobila applikationer. Dock kvarstår samma problem i dyra investeringar för små lösningar, svåranvända gränssnitt och gammal teknik. Det är detta vi vill ändra på. Vi har under de senaste åren tagit fram verktyg och även blivit experter på B2B plattformen Whtson för att kunna uppfylla vår vision: att ge dig som företagare en bättre verksamhet.

VILL DU VETA MER

Händelser och tankar

Följ vad som händer på och omkring APPROMENT.